Néo cáp quang ADSS

  • Năm sản xuất
  • Hãng sản xuất

Liên Hệ

Mua hàng

Chi tiết sản phẩm

Néo cáp quang ADSS

Néo cáp quang ADSS-  ADSS support cable
ADSS support cable
ứng dụng:
Dùng để néo kết cuối cáp ADSS.
Néo cáp quang gồm 5 bộ phận sau:
Khuyên lót.
Móc nối trung gian.
Móc treo chữU.
Dây néo xoắn ngoài dài 0.9m.
Dây bện xoắn bảo vệ Trong cáp ADSS dài 1m

Dùng để néo kết cuối cáp ADSS.

Néo cáp quang gồm 5 bộ phận sau:

  1. Khuyên lót.
  2. Móc nối trung gian.
  3. Móc treo chữU.
  4. Dây néo xoắn ngoài dài 0.9m.

Dây bện xoắn bảo vệ Trong cáp ADSS dài 1m