converter quang 2fo multimode

  • Năm sản xuất
  • Hãng sản xuất

Liên Hệ

Mua hàng

Chi tiết sản phẩm

converter quang 2fo multimode
converter quang 2fo multimode
Tuân theo 802.3u 10 / 100Base-TX, tiêu chuẩn 100Base-FX
- Liên kết Fault Passthrough và Far End Fault giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi sự thất bại liên kết kịp thời
- Cung cấp cấu hình chuyển đổi của Half-Duplex / Full-Duplex chuyển chế độ cho cổng FX
- Mở rộng sợi khoảng cách lên đến 2km
- Đàm phán Auto 10 / 100Mbps và tự động MDI / MDIX cho cổng TX
- Cung cấp cấu hình chuyển đổi của Half-Duplex / Full-Duplex chuyển chế độ cho cổng FX
- Liên kết Fault Passthrough và Far End Fault giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi sự thất bại liên kết kịp thời
- Kéo dài sợi khoảng cách lên đến 2km
- Easy-to-view LED chỉ báo tình trạng cung cấp để giám sát hoạt động mạng một cách dễ dàng
- Cấp điện ngoài