Thiết bị chống sét DPL 10 G3 110 FSD

  • Năm sản xuất
  • Hãng sản xuất

Liên Hệ

Mua hàng

Chi tiết sản phẩm

Thiết bị chống sét DPL 10 G3 110 FSD

Mã sản phẩm DPL 10 G3 110 FSD

Thiết bị chống sét DPL 10 G3 110 FSD

  • Bảo vệ cho 10 đôi dây với ống phóng khí được thử nghiệm riêng lẻ
  •  Có thể thay thế các phần tử bảo vệ riêng lẻ
  • Thích hợp cho các thiết bị đầu cuối và kết nối kiểu hệ thống LSA, loại 2/10
  •  DPL 10 G3 110 FSD có hiển thị màu
  • Bảo vệ cao nhất theo tiêu chuẩn IEC về bảo dây tín hiệu cho vùng OB – 1 và cao hơn.